Zajęcia 17.11.2018 r.

164

KRĄG TEMATYCZNY:”JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM”

Przebieg zajęć:

1.”Wojtusiowa chatka”- wykonanie ćwiczenia na karcie pracy. Ćwiczenia sprawności manualnej i orientacji przestrzennej (ćw.1,2 s.58, ćw.1,2 s.59).

2.”Moja Polska”– wykonanie plakatu.

3. Wysłuchanie legendy o „Warsie i Sawie”, poznajemy trzy stolice Polski.

4.„Polska- nasza ojczyzna”– wierszyki dla dzieci autorstwa Anny Paszkiewicz.

5.Poznajemy krótką historię o “Bazyliszku”, ” O Popielu”.

6.„Europa”– wyjaśnienie pojęcia.

7.„Mały Europejczyk o tym wie”–  wykonanie ćwiczenia na karcie pracy (ćw.1,2 s.60).

8.Prezentacja przyniesionych czasopism.Rozmowa na temat : “Co mi się kojarzy z Polską?”.

9.“Ludowa wycinanka”– wykonanie serwetki z papieru.

10.Podsumowanie zajęć.

24 listopad- dzień wolny od zajęć. Spotykamy się 1 grudnia.

Pozdrawiam

Agnieszka Kocoń