Zajęcia 17.09.22

162

 

  1. Zapoznanie się z zeszytami ćwiczeń.
  2. Praca w zeszycie ćwiczeń

– 1/3, 1/5, 1/ 6, 1,2/7 oraz 1/9

  1. Utrwalenie nazw figur geometrycznych.
  2. Rozmowa o samogłoskach: a,e,o,i.
  3. Piosenka- Kolorowe kredki.
  4. Słuchanie opowiadania pt. Muszla w bursztynie.
  5. Wizyta w bibliotece szkolnej.

 

Proszę przynieść na następne zajęcia :

– wycięte obrazki  (pomoce dydaktyczne) s. 11 oraz s.13

– rolkę po papierze toaletowym, pomalowaną w wybranym jesiennym kolorze