Zajęcia 16.03.2019

104

KRĄG TEMATYCZNY:” NASZE ZWIERZĘTA”.

Przebieg zajeć:

1.”Psotny pasikonik”- wysłuchanie wiersza jako wstęp do wykonywania ćwiczenia na karcie pracy, prezentacja zapisu graficznego głoski „p”, „P”.

2.Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

3.„Kodeks przyjaciela zwierząt”– burza mózgów, ustalenie prawidłowych i nagannych zachowań człowieka względem zwierząt.

4.„Psotny kotek”– układanie historyjki obrazkowej.

5.„Pech”- słuchanie opowiadania i rozmowa na temat jego treści.

6„Chomik i królik”– praca plastyczno-techniczna.

7.Prezentacja planszy dydaktycznej „Piramida zdrowego żywienia”.

8.„Mleko nie tylko od krowy”- oglądanie i omówienie planszy dydaktycznej.

9.„Liczymy zwierzęta”- wykonanie ćwiczenia na karcie pracy.

10.„Kolorowy kubek „– ćwiczenia grafomotoryczne.

11.Podsumowanie zajęć.

Praca domowa

Uzupełnię „Mój pierwszy zeszyt” o nową poznaną literę.

Na następne zajęcia przyniosę:

  • „Pomoce dydaktyczne”- Historyjka obrazkowa „Kornik” – karta nr 29 (do wycięcia w domu).

Pozdrawiam serdecznie

Agnieszka Kocoń