Zajęcia 15.04.2023

28
  1. Utrwalanie litery J s. 18-19
  2. Wyjscie do biliototeki
  3. Praca w zeszycie ćw. s. 26,30,35,36,43
  4. Dni tygodnia s. 34
  5. Słuchanie bajki  relaksacyjnej
  6. Zawody s. 39,40 – Chciałbym/ Chciałabym zostać….

Pozdrawiam Monika Czernik