Zajęcia 12.11.2022

90

1.Apel niepodległościowy

2.Zwierzęta zasypiające na zimę

– zeszyt ćwiczeń s.4,5

  1. Praca w zeszycie ćwiczeń

– sprawność manualna s.9

– percepcja wzrokowa s.7, s. 10, s.17

– percepcja słuchowa s. 16

  1. Wyjście do biblioteki
  2. K- jak krokodyl

– słuchanie opowiadania

– wyszukiwanie słów rozpoczynających się na literę K

– ćw.1,2/11

  1. Krótka historyjka obrazkowa s. 18
  2. Wspólne czytanie tekstu- metodą sylabową s. 71