Zajęcia 08.10.22

134
  1. Wprowadzenie samogłoski ‘’a’’

-analiza sylabowa i głoskowa na podstawie wyrazów z ćw. 1,2/22

praca w zeszycie ćwiczeń s. 23,24 oraz 25,26

  1. Wprowadzenie samogłoski ‘’e’’

-analiza sylabowa i głoskowa  ćw. 1/28, 2/29

  1. Złota Jesień

– analiza ilustracji ‘’Las jesienią’’

– utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości o jesieni

– uwrażliwianie na piękno przyrody

  1. Słuchanie opowiadania pt. Rybka
  2. Rozmowa kierowana o cechach dobrego przyjaciela

– ćw. 1/21

  1. Wyjście do biblioteki