Zajęcia 03.12.22

41
  1. Utrwalanie litery B oraz C

– analiza i synteza słuchowa

– zeszyt ćwiczeń strona 35-36 oraz 43-44

  1. Ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń

– ćwiczenia pamięci i uwagi 1/37

– percepcja wzrokowa 1/40, 1/50 oraz 1 /45

  1. Praca grupowa- puzzle Polska
  2. Piosenka i taniec – Krasnoludki
  3. Kreślenie litery B,b oraz C,c po śladzie s. 68