“Poznajemy legendę o smoku wawelskim” – zaj.z dn.27.04

65

Cele:

– rozbudzenie zainteresowania polskimi legendami

– poznanie legendy o smoku wawelskim

Przebieg zajęć:

1.Powitanie i powtórzenie poznanych sylab

2.Rozmowa na temat legend. Co to jest legenda? jakie są znane legendy?

   3.Słuchanie legendy czytanej przez nauczyciela

4.Omówienie i ułożenie szczegółowego planu zdarzeń

– kto rządził Krakowem? czym jest Wawel? kto mieszkał w jaskini?, itd.

5.Praca z książką oraz karty pracy

 

Pozdrawiam

Lidia