Pierwszy dzień w szkole. Zajęcia 7.09.2019

64

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

 

Pierwszy dzień w szkole.

 1. Zabawa integracyjne, mająca na celu poznanie się.
 2. Wyszukiwanie na kartkach swoich imion, zwracając uwagę, że imiona zawsze zaczynamy dużą literą.
 3. Rozmowa kierowana ,,Jak spędziłaś/eś wakacje?’’
 4. Zapoznanie uczniów z podręcznikiem. Omówienie niezbędnych rzeczy, które powinny znaleźć się w wyposażeniu piórnika.
  Zapoznanie się z głównymi bohaterami podręcznika: Kubą i Mają.
  Omówienie przedmiotów, które znajdują się w klasie szkolnej.
 5. Wypełnianie ćwiczeń: kolorowanie, kreślenie (ćwiczenie ręki) – zwracając uwagę na punkt rozpoczęcia oraz ćwiczenia wrażliwości słuchowej- analiza sylabowa imion oraz przyrządów szkolnych (ćw. 1,2, 3,4,5 s. 7-11)
 6. Piosenka edukacyjna mająca na celu zapamiętanie imion kolegów i koleżanek z klsy.
 7. Przypomnienie nazw i kolejności: pór roku, mięsięcy, dni tygodnia oraz daty swoich urodzin.
 8. Pożegnanie.

Do zobaczenia w sobotę.
Pozdrawiam
Emilia Krajewska