Zajęcia z dnia 4.02.2023 r.

52

1. Wprowadzenie nowego tematu słownikowego – kuchnia, str. 36-38.
2. Wybrane ćwiczenia usprawniające narządy mowy.
3. Zabawa artykulacyjno-oddechowa ” Rozwiń zdanie”.
4. Wprowadzenie litery “N” :
– na przykładach, analiza sylabowa i głoskowa, str. 39-40
– czytanie sylab otwartych i zamkniętych – czytanie globalne wyrazów i zdań, str. 41.
5.Dobierz podpis do obrazka – odszukaj wyrazy z głoską -n.
6. Czytanie krótkich tekstów.

 

Pozdrawiam

Magdalena Denert