Zajęcia z dnia 28.01.2023 r.

60

1. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy.
2. ” Znajdź coś na głoskę…” – zabawa logopedyczna.
3. Wprowadzenie nowego tematu słownikowego – łazienka, str. 28-30.
4. Wprowadzenie litery “C” :
– na przykładach, analiza sylabowa i głoskowa, str. 31-32;
– ćwiczenia utrwalające wymowę głoski c – ” Koncert świerszczy”;
– czytanie sylab otwartych i zamkniętych – czytanie globalne wyrazów i zdań, str. 33.
5. Powtórzenie wszystkich poznanych liter.
6. Ćwiczenia słuchowe. Różnicowanie dźwięków z wykorzystaniem instrumentów muzycznych.

Praca domowa
Dla chętnych str. 34-35.

Pozdrawiam
Magdalena Denert