Zajęcia z dnia 20.02.2021 r.

87

1. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – rozmowa kierowana.
– Wysłuchanie legendy ” Warszawska syrenka” – zaznaczanie w tekście literek ą, ę.
– Logopedyczne zabawy językiem polskim
2. Sprawdzenie umiejętności czytania – książki J. Cieszyńskiej ”Kocham czytać”.
3. Karta pracy – utrwalenie wymowy głosek [W] i [F] w sylabach, kształtowanie słuchu fonemowego.
4. Wprowadzenie nowych paradygmatów sylab : TA TO TU TÓ TE Ti TY, DA DO DU DÓ DE Di DY:
I etap – powtarzanie:
– nauczyciel odczytuje sylaby, uczeń powtarza,
– powtarzamy i szukamy takich samych sylab – karty pracy.
II etap – rozumienie:
– dziecko pokazuje odczytywane przez nauczyciela sylaby,
– dokładanie sylab, tworzenie sekwencji.
III etap – nazywanie ( czytanie):
– dziecko odczytuje sylaby, następnie dokłada taką samą i odczytuje,
– zamiana ról- dziecko odczytuje sylabę, a nauczyciel ją wskazuje,
–tworzenie własnych czytanek w zeszycie, układanie wyrazów i pseudowyrazów z kartoników sylabowych.
5. Ćwiczenia lewopółkulowe.
Proszę, aby dzieci zabrały ze sobą na najbliższe zajęcia książki wypożyczone z biblioteki.

Praca domowa
Poćwicz czytanie tekstów znajdujących się w zeszytach otrzymanych od nauczyciela. Wykonaj kartę pracy ” Warszawska syrenka”.

Pozdrawiam

Magdalena Denert