Zajęcia z dnia 15.10.2022 r.

102

1. Utrwalenie poznanych samogłosek “A” i “E”
– analiza sylabowa,
– ćwiczenia manualne s. 37, s. 45
– ćwiczenia oddechowo- fonacyjne,
-” Trening słuchu” – ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową u dzieci.
2. Ćwiczymy spostrzegawczość s. 37.
3. Przeciwieństwa:
– plansze edukacyjne,
– zabawy z obrazkami,
– zagadki słowne,
– wykonanie ćwiczeń s. 42-43.
4. Wyrażenia dźwiękonaśladowcze:
-” farma” – dopasowanie wyrażeń do zwierząt znajdujących się na farmie,
– kojarzenie wyrażenia z obrazkiem – zadaniem dziecka jest dołożenie wyrażenia do obrazka,
– karta pracy -” dopasuj co mówią zwierzęta”.

Praca domowa
Dla chętnych – karta pracy ” Litera A”

Pozdrawiam
Magdalena Denert