Zajęcia z dnia 10.04.2021 r.

74

Wiosna na wsi.

1. Pory roku i miesiące – powtórzenie wiadomości.
2. Opowiadanie  ” Uparty kogut” – słuchanie ze zrozumieniem. Odpowiadanie na pytania do tekstu.
3. Kto mieszka  na wsi? Nazywanie zwierząt hodowlanych.
– wspólne oglądanie filmu ” Zwierzęta na wsi, część I”
4. Co słychać na wsi ? – Powtarzamy wyrażenia dźwiękonaśladowcze.
5. Co mówi kura? – Wprowadzenie paradygmatu sylab z głoską K:
– nauczyciel odczytuje sylaby, uczeń powtarza,
– znajdź taki sam – dopasowywanie sylab do obrazka,
– łączenie takich samych sylab,
– samogłoska+ sylaba otwarta – łączenie i odczytywanie.
6. Co mówi gołąb? – Wprowadzenie paradygmatu sylab z głoską G:
– nauczyciel odczytuje sylaby, uczeń powtarza,
– znajdź taki sam – dopasowywanie sylab do obrazka,
– samogłoska+ sylaba otwarta – łączenie i odczytywanie.
7. Jak mają na imię zwierzęta? – łączenie samogłosek z sylabami.
8. Co nam dają zwierzęta wiejskie?
9. Już czytam – czytanki sylabowe.

Praca domowa
1. Dopasuj elementy do obrazka. Pokieruj zwierzęta do ich domów. Połącz w pary mamy zwierząt oraz ich dzieci ( prezentacja punkt 3).
2. Obejrzyj film ” Zwierzęta na wsi część II” . Wykonaj zadania ( prezentacja punkt 8).
3. Na najbliższe zajęcia  ( 17.04.2021 ) przynieś ulubioną książkę.

Pozdrawiam

Magdalena Denert