Zajęcia 28.11.2020 r.

93

Zajęcia 28.11.2020

 1. Sprawdzenie umiejętności czytania:
 • wyrażeń dźwiękonaśladowczych,
 • paradygmatów sylab: PA PO PU PE Pi PY i MA MO MU MÓ ME Mi MY.
 1. Ćwiczenia różnicowania i utrwalania paradygmatów PA PO PU PE Pi PY i MA MO MU MÓ ME Mi MY:
 • obrazkowe sylaby – PA MA – odczytywanie sylab na planszy w różnej kolejności następnie wskazywane losowo,
 • karty obrazkowe – ćwiczenia globalnego zapamiętywania wyrazów wedle ustalonej kolejności: powtarzanie, rozumienie, nazywanie,
 • odszukaj na dużej planszy wylosowany obrazek – ćwiczenie spostrzegania i koncentracji uwagi,
 • „sylaby inaczej” – ćwiczenia identyfikowania takich samych sylab,
 • zabawa „pingwiny szukają kry” – odnajdywanie i dopasowanie pingwina i kry z taką samą sylabą.
 1. Tworzenie i czytanie zestawu samogłosek z sylabą:
 • karta pracy – pingwiny i zające pokonują drogę do sylab,  odczytanie  i zapisanie  zestawienia sylaby z samogłoską,
 • karta pracy – połącz takie same ( samogłoska + sylaba),
 • zabawa „ sylabowe pranie” – wyjmowanie losowe ubrań z sylabami z pralki i rozwieszenia na sznurku za pomocą spinacza z samogłoską, odczytanie powstałego zestawienia: sylaba + samogłoska,
 1. Klocki – ćwiczenia sekwencji.

 

Praca domowa:

 • wklej czytanki do zeszytu,
 • poćwicz codziennie czytanie, wykorzystaj do tego otrzymane czytanki,
 • wykonaj karty pracy otrzymane od nauczyciela.

 

Pozdrawiam

Magdalena Denert