Zajęcia 23.01.2021 r.

112

MOJA RODZINA
1. Moje drzewo genealogiczne:
– zapoznanie dzieci z pojęciem drzewo genealogiczne,
– utrwalenie pojęć: mama, tata, córka, syn, brat, siostra, kuzyn, kuzynka, wujek, ciocia, babcia, dziadek, prababcia, pradziadek
– dopasowanie napisów do ilustracji przedstawiających członków rodziny, odszukiwanie imion
– prezentowanie przez dzieci członków swojej rodziny używając imion i stopni pokrewieństwa, czytanie globalne
– swobodne wypowiedzi dzieci na temat najbliższych.
2. Utrwalenie poznanych paradygmatów, łączenie sylab w proste wyrazy – dopasowanie kolorowego motyla z dwusylabowym wyrazem do jego cienia.
3. Zabawy logopedyczne usprawniające narządy mowy.
4. Wprowadzenie nowych paradygmatów sylab : FA FO FU FÓ FE Fi FY, WA WO WU WÓ WE Wi WY
I etap – powtarzanie:
– nauczyciel odczytuje sylaby, uczeń powtarza,
– powtarzamy i szukamy takich samych sylab.
II etap – rozumienie:
– dziecko pokazuje odczytywane przez nauczyciela sylaby,
– garaż sylabowy – parkowanie samochodu do odpiwdniego garażu,
– urodziny FU- dekorowanie tortu sylabowymi świeczkami,
– dokładanie sylab, tworzenie sekwencji.
III etap – nazywanie ( czytanie):
– dziecko odczytuje sylaby, następnie dokłada taką samą i odczytuje,
– zamiana ról- dziecko odczytuje sylabę, a nauczyciel ją wskazuje,
– czytanie sylab w sekwencjach,
5. Karta pracy- odszukaj brakujący element logicznej układanki.
6. Książeczki z serii “Kocham czytać ” J. Cieszyńskiej – ćwiczenie czytania.

Praca domowa
Poćwicz czytanie nowych paradygmatów sylab. wklej do zeszytu czytanki otrzymane od nauczyciela

Pozdrawiam
Magdalena Denert