Zajęcia 21.11.2020

106

Zajęcia 21.11.2020

 1. Czytanki – sprawdzenie umiejętności czytania :

– samogłosek,

– wyrażeń dźwiękonaśladowczych,

– paradygmatu sylab: PA PO PU PE Pi PY.

 1. Utrwalanie paradygmatu sylab MA MO MU MÓ ME Mi MY,
 • przypomnienie imion poznanych piratów – wklejenie, podpisanie i odczytanie imion piratów,
 • zabawa dwiema kostkami sylabowymi – rzuć kostkami, połącz sylaby w pary i przeczytaj wyrazy,
 • zabawa talerzykowa – odkryj i zapamiętaj.
 1. Różnicowanie poznanych paradygmatów sylab:
 • zabawa patyczkowa- wylosuj, przeczytaj, zapisz,
 • czytanie z jeżykiem ,zabawa z kostkami sylabowymi – pokoloruj wylosowane sylaby – łatki jeża,
 • jakie sylaby niesie jeżyk – zabawa z jabłkami sylabowymi i jeżem,
 1. Ćwiczenia pisania poznanych sylab.
 2. Układanki lewopółkulowe.

Praca domowa :

 • wklej czytanki do zeszytu,
 • poćwicz codziennie czytanie, wykorzystaj do tego otrzymane czytanki,
 • wykonaj karty pracy otrzymane od nauczyciela.

 

Pozdrawiam

Magdalena Denert