Zajęcia 19.09.2020 r.

142
  1. Powtórzenie i utrwalenie samogłosek prymarnych – A U Ó i.

Sekwencje samogłosek. Zabawy z obrazkami.

  1. Wprowadzenie samogłosek sekundarnych – O E Y:

I etap – powtarzanie:

–  nauczyciel odczytuje samogłoskę wykorzystując gest wizualizacyjny, uczeń powtarza. Następnie powtarzamy to samo pokazując obrazek sytuacyjny.

obraz samogłoski + gest artykulacyjny, a następnie  gest artykulacyjny + obrazek sytuacyjny

– kojarzenie samogłosek z sytuacją na obrazku. Zadaniem dziecka jest dołożenie samogłoski do obrazka.

– powtarzamy i szukamy takiej samej samogłoski.

II etap – rozumienie:

– dziecko pokazuje odczytywane przez nauczyciela samogłoski,

– Klamerkowe zabawy z poznanymi samogłoskami, ćwiczenie motoryki małej i percepcji wzrokowej,

– nawlekanie samogłosek – dziecko odszukuje samogłoskę  odczytywaną przez nauczyciela i nawleka ją na sznurek,

III etap – nazywanie ( czytanie):

– czytanie samogłosek w sekwencjach, wyklejanki,

– dziecko odczytuje samogłoski lub nazywa przedstawione na ilustracjach sytuacje w książeczce            „ Kocham czytać”  J. Cieszyńskiej.

– zamiana ról- dziecko odczytuje samogłoskę, a nauczyciel wskazuje słyszaną samogłoskę

  1. Ćwiczenia oddechowe.
  2. Układanki lewopółkulowe.
  3. Figury – układam i myślę” . Ćwiczenie ma na celu rozwój logicznego myślenia, percepcji wzrokowej, umiejętności kategoryzacji, ćwiczenia pojęć “jednakowy – różny”, utrwalamy u dzieci nazwy kolorów oraz figur geometrycznych.

Praca domowa

Uzupełnię karty pracy otrzymane od nauczyciela.

Pozdrawiam

Magdalena Denert