Zajęcia 16.03

82

Krąg tematyczny:  OBLICZA SZTUKI.

„Dawne i współczesne budowle”.

Plan zajęć:

 1. Czym jest sztuka? – wyjaśnienie pojęcia.
 2. Jedwabne jezioro”– słuchanie i analiza treści wiersza – str.29.
 3. Wprowadzenie spółgłoski „j”, „J” w oparciu o wyraz „jezioro”. Obraz graficzny znaku.
 4. „Fale na jeziorze”– ćwiczenia graficzne – str.29.
 5. „Kwiatki z 6 płatkami” – wykonanie ćwiczenia 1 str.30.
 6. Różnorodność rzeźb”– rozmowa wraz z wykonaniem ćwiczenia 1 str.31.
 7. „Tajemnicze schody”– oglądanie rysunku , dzielenie się wrażeniami – ćw. 1,2 str.32.
 8. Nowoczesna budowla”– praca plastyczno- konstrukcyjna z użyciem zgromadzonych materiałów.
 9. Podsumowanie zajęć.

Praca domowa:

 1. Przyniosę:
  – „Teczka małego artysty” – karta pracy nr 13 „Chomik i królik”.
 2. Uzupełnię „Mój pierwszy zeszyt” o nową poznaną literę.

Dobrego tygodnia!
😊
Pozdrawiam
Laura Matysiak