Zajęcia 16.01.2021 r.

92

Przebieg zajęć z dnia 16.01.2021 r.

1. Rozmowa z dziećmi na temat Dnia Babci i Dziadka.
2. Karta pracy – pokoloruj korale babci według wzoru.
3. Przygotowanie laurek dla babci i dziadka z wykorzystaniem elementów otrzymanych od nauczyciela.
3. Książki ,,Kocham czytać” J. Cieszyńskiej – sprawdzenie umiejętności czytania.
4. Karta pracy – krzyżówka z sylab.
5. Karta pracy – odszukaj elementy na obrazu.
6. Sylabowa cukiernia:
– odczytywanie sylab na babeczkach i dopasowanie takiej samej,
– czytanie zestawów samogłoska + sylaba.
7. Układanie wzorów atematycznych według podanych przykładów.
8. Karta pracy – ćwiczenie pisania poznanych sylab.

Praca domowa
1.Obejrzyj film : Drzewo genealogiczne
https://youtu.be/mTLTdNDm8yc
Wykonaj z pomocą rodziców drzewo genealogiczne najbliższej rodziny. Proszę, aby imiona członków rodziny były zapisane drukowanymi literami. Technika wykonania prac jest dowolna.

Wykonane prace proszę przynieść na najbliższe zajęcia 23.01.2021 r.

Pozdrawiam
Magdalena Denert