Zajęcia 15.09

221

Krąg tematyczny: „Razem w pracy i w zabawie”

Plan zajęć:
1. Powitanie i przedstawienie uczniów.
2. Rozmowa nt. minionych wakacji – swobodne wypowiedzi dzieci.
3. Integracja grupy. „Witajcie rączki” – zabawa paluszkowa.
3. Kodeks zachowania – ustalenie reguł i zasad panujących na lekcji i w szkole.
4. Przeglądanie zestawu edukacyjnego do klasy 0 „Szkoła nas woła”.
5. „Poznajcie Stasia” – wykonanie ćwiczenia nr 1 str. 3- „Karty pracy nr 1”. Doskonalenie percepcji słuchowej.
6.  „Baloniki” – ćwiczenia sprawności manualnej 1 str.4.
7. „Kolorowe zbiory” – ćwiczenia w klasyfikowaniu ubioru – 1 str.5.
8. „Bawimy się w rymy” – zabawa językowa w oparciu o wiersz A. Marianowicz pt.”Rymy”.
9. Wykonanie ćw. 1 str.6.
10. Podsumowanie zajęć.

Praca domowa:
Przyniosę:
– Karty Pracy nr 1.
– Pamiątkę z wakacji.
– 
Zdjęcie (może być z wakacji lub rodzinne czy też inne ulubione).
– Z teczki małego artysty – kartę nr 1 „Ramka na zdjęcie”.
– klej.

Pozdrawiam
Laura Matysiak