Zajęcia 14.11.2020 r.

120

Zajęcia 14.11.2020

 1. Czytanki – sprawdzenie umiejętności czytania paradygmatu sylab: PA PO PU PE Pi PY.
 2. Piracka przygoda:
 • Poznaj piratów – wprowadzenie paradygmatu sylab MA MO MU MÓ ME Mi MY,
 • Próby samodzielnego czytania poznanego paradygmatu sylab,
 • Droga do skarbu – zagadki.
 1. Czytanki – ćwiczenie utrwalające paradygmat sylab MA MO MU MÓ ME Mi MY.
 2. Znajdź różnicę – ćwiczenie percepcji wzrokowej.

Praca domowa

 • wklej czytanki do zeszytu,
 • poćwicz codziennie czytanie, wykorzystaj do tego otrzymane czytanki oraz prezentację,
 • wykonaj karty pracy otrzymane od nauczyciela,
 • Czytam i piszę z jeżykiem – ćwiczenie: rodzic rozsypuje jabłka z sylabami, mówiąc “Gdzie jest MA?  Gdzie jest ME?”, dziecko układa obie sylaby na jeżyku, a następnie próbuje je odczytać i zapisać w zeszycie.
 • Odszukaj takie same: dobierz w pary takie same sylaby ( jabłko + kartonik)