Zajęcia 12.09.2020

231

12.09.2020 – Mój pierwszy dzień w szkole.

1.Poznajemy się – zabawy integracyjne.

2. Wprowadzenie samogłosek prymarnych: A, U, Ó, I

I etap – powtarzanie:

–  nauczyciel odczytuje samogłoskę wykorzystując gest wizualizacyjny, uczeń powtarza. Następnie powtarzamy to samo pokazując obrazek sytuacyjny.

obraz samogłoski + gest artykulacyjny, a następnie  gest artykulacyjny + obrazek sytuacyjny

– kojarzenie samogłosek z sytuacją na obrazku. Zadaniem dziecka jest dołożenie samogłoski do obrazka.

– powtarzamy i szukamy takiej samej samogłoski.

II etap – rozumienie:

– dziecko pokazuje odczytywane przez nauczyciela samogłoski,

– karmimy króliczka – nauczyciel odczytuje samogłoskę zadaniem dziecka jest odnalezienie marchewki ze słyszaną samogłoską i nakarmienie królika.

– nawlekanie samogłosek – dziecko odszukuje samogłoskę  odczytywaną przez nauczyciela i nawleka ją na sznurek.

– czytanie samogłosek w sekwencjach

III etap – nazywanie ( czytanie):

– dziecko odczytuje samogłoski lub nazywa przedstawione na ilustracjach sytuacje

3. Ćwiczenia oddechowe.

4. Układanki lewopółkulowe.

5. Ćwiczenia sekwencji – naśladowanie, kontynuowanie, uzupełnianie.

 

Pozdrawiam

Magdalena Denert