Zajęcia 11.02.2023 r.

44

1. Czytanki – sprawdzenie umiejętności czytania :
– samogłosek,
– wyrażeń dźwiękonaśladowczych.
2. Wprowadzenie litery “P” :
– na przykładach, analiza sylabowa i głoskowa, str. 55-57;
– Co mówią dinozaury? – nazywanie i czytanie nowych sylab,
– czytanie sylab otwartych i zamkniętych – czytanie globalne wyrazów i zdań, str. 57.
3. Ćwiczenie utrwalające paradygmat sylab PA PO PU PÓ PE PI PY
– dołóż taką samą sylabę , odczytaj sylaby.
4. Trening słuchu ” szukamy głoski p”.

Pozdrawiam
Magadalena Denert