Przebieg zajęć z dnia 15.05.2021 r.

43

1. Sprawdzenie umiejętności czytania.
2. Rozmowa kierowana na temat Dnia Matki.
3. Praca plastyczna – wykonanie bukietu i laurki dla mamy.
4. Zabawa “Poszukiwacz” – rozejrzyj się i spróbuj znaleźć: coś krótkiego, coś na głoskę M, coś miękkiego, coś niebieskiego itd.
5. Domino dwysylabowe – gra edukacyjna.
6. Zabawy i ćwiczenia usprawniające narządy mowy.
7. Czego tu brakuje? – dopasuj obrazki do czytanki.

Pozdrawiam

Magdalena Denert