Przebieg zajęć z dn. 5.03.22 r.

62

1.Poznajemy nową literę “R, r” w wersji pisanej i drukowanej

  • zad.1 oraz 2 str. 11
  • ćwiczenie logopedyczne z literą “r”
  • czytanie globalne – zad. 1 i 2 str. 12
  • nauka pisania litery “R, r” – zad. 3 str. 12

2. Ćwiczenie usprawniające pamięć – zad. 1 str. 13

3. Ćwiczenia z “Ruchu Kreatywnego”

4. Odwiedziny szkolnej biblioteki

 

PRACA DOMOWA

  • zad. 1 str.14 oraz 2 str. 15
  • Proszę, aby dzieci przyniosły ze sobą ulubioną książkę – którą lubią czytać 🙂 oraz papier kolorowy, kredki lub flamastry, i nożyczki.

Za tydzień 12.03. będę nieobecna z powodu choroby, na zastępstwo przyjdzie p. Renata Rucińska i przeprowadzi lekcje z dziećmi.

Pozdrawiam, 

Emilia Henel