Przebieg zajęć z dn. 25.09.2021 r.

130

1.Litera “O” – poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery – ćwiczenia grafomotoryczne

  • karty pracy str. 14 z. 1 i 2 – przygotowanie do zapisu litera “O” w wersji pisanej
  • wklejka do zeszytu 

2. Bezpiecznie czy nie ? – mini quiz sprawdzający umiejętności oceny sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, ważni ludzie i telefony

  • Bezpieczeństwo w domu – ustalanie kolejności  wydarzeń historyjki obrazkowej, opowiadanie treści i omawianie wniosków – karta pracy str. 16 z. 1
  • To było niebezpieczne – rozmowa z dziećmi na temat przeżyć i doświadczeń dzieci w życiu codziennym
  • Ważne telefony – klasyfikowanie pojazdów na podstawie wyglądu i przeznaczenia, utrwalanie numerów alarmowych
  • Jaki kierunek – rozróżnianie strony lewej i prawej karta pracy str.17 z. 1

3. Zadanie plastyczne – Piękna Pani Jesień

4.Litera “A” – poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery – ćwiczenia grafomotoryczne

  • karty pracy str. 22 z. 1 i 2
  • wklejka do zeszytu

 

PRACA DOMOWA

 

  • karty pracy str. 15 z. 1 i 2 , str. 20, str. 21 oraz str. 23 z. 1 i 2
  • poćwicz w domu zapis litery O i A w zeszycie – wzory liter pisanych *wklejki w zeszycie

Powodzenia 🙂 , 

Emilia Henel