Przebieg zajęć z dn. 02.04.22 r.

59

1.Tworzenie oraz odczytywanie wyrazów z poznanych liter 

  • zad. 1 oraz 2 str. 41 i zad. 1 str. 51

2. Ćwiczenie czytania sylabowego i głoskowego

  • cała strona 51

3. Poznajemy zjawiska przyrody oraz przyrządy meteorologiczne

  • zad. 1 str. 48 oraz zad.1 str. 49

4. 2 kwietnia – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

  • oglądanie filmu edukacyjnego https://www.youtube.com/watch?v=5n93mDQ8080
  • rozmowa z dziećmi na temat filmu
  • wyjaśnienie terminu autyzm, pokazanie dzieciom jak osoby z autyzmem postrzegają świat
  • rozwijanie wrażliwości

PRACA DOMOWA

  1. zadania ze str. 58 oraz 59
  2. dla chętnych zadania ze str. 56 oraz 57
  3. PROSZĘ NA KOLEJNE ZAJĘCIA PRZYNIEŚĆ DOBROWOLNE OZDOBY, DEKORACJE DO ZDOBIENIA JAJEK WIELKANOCNYCH ORAZ PRZYBORY PLASTYCZNE.

 

POZDRAWIAM SERDECZNIE I DO ZOBACZENIA NA LEKCJI 🙂

Emilia Henel