1-3 Majowe święta

44

Cele:

–       kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,

–       rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi,

–       kształtowanie postaw patriotycznych,

–       poznanie świąt państwowych,

–       rozwijanie mowy poprzez poprawne wypowiedzi na dany temat,

–       rozwijanie logicznego myślenia,

Przebieg zajęć:

Prezentacja filmu Kazio i Konstytucja 3 Maja

Maj jest miesiącem szczególnym w historii Polski. W pierwszych trzech dniach maja obchodzone są
trzy ważne święta:
 Międzynarodowe Święto Pracy – 1 maja
 Państwowe Święto Flagi – 2 maja
 Narodowe Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 3 maja

Wyjaśnienie dzieciom:

  • Gdzie leży Polska
  • z jakimi państwami graniczy
  • Jakie miasto było pierwszą stolicą Polski ( opowiadanie o Lechu, Czechu i Rusie)
  • Podstawowe wiadomości o Polsce.

Wysłuchanie wiersza ” Kto ty jesteś”

Tematyczne karty pracy

Czytanie tekstu

Biblioteka

Dziękuję

Renata Rucińska