Język polski 26.09.2020

140

Temat: Kształcenie literackie, językowe, ortografia oraz wypowiedź pisemna – karty pracy.

  1. Ortografia: pisownia „ó” i „u”
  2. Wypowiedź pisemna: notatka
  3. Ćw. 6,7/10,  8,9,10,11,12,13/11,  14,15,16,17/12,  18,19/13,  20,21,22,23/14,   24,25/15 oraz 26,27/16
  4. Zadanie domowe: karta pracy ćw. 20 /str. 14; ćw. 26,27/str. 16 oraz nauczyć się na pamięć wierszyka o głoskach i literach:

Gdy ktoś zapyta powiem tak,

litera to jest pisma znak.

Literę widzę oraz piszę,

głoskę wymawiam oraz słyszę.

Pozdrawiam i życzę miłego tygodnia.