J. polski z dnia 19 września i zadana praca domowa…

167

I. Temat: Rodzaje słowników języka polskiego.
1. Ćw. 1,2/5, 3,4,5,6/6, 7,7,9/7 – praca ze słownikami.

II. Temat: Tydzień z humorem – karty pracy.
1. Kształcenie literackie: zwrotka (strofa), osoba mówiąca w wierszu (pomiot liryczny), epitet adresat
2. Kształcenie językowe: głoska, litera, sylaba alfabet, głoski dźwięczne i bezdźwięczne, ustne i nosowe, twarde i miękkie.
3. Ćw. karty pracy –  s.8, 9,10 (ćw.5) resztę ćwiczeń będziemy kończyć na następnych zajęciach.

Praca domowa…
1. Ćw. 10/8

  • nikt nie kończy kart pracy w domu:)

Za tydzień tj. 26 września z powodu mojej nieobecności zajęcia języka polskiego poprowadzi pani Kasia Rabęda:)

Z pozdrowieniami,

Dominika