J. polski z dnia 19 września i zadana praca domowa.

116

I. Temat: Wrześniowa sobota.
1. Sprawdzenie pracy domowej (ćw. 5/9) i tekst „Alfabet”
2. Słuchanie tekstu „Asy z drugiej klasy” – ćwiczenia na rozumienie tekstu
s. 10-11
3. Zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne wzorowego ucznia, właściwy stosunek do nauki, obowiązkowość, punktualność.
3. Wyjaśnienie pojęcia „być asem” – swobodna rozmowa z dziećmi nt. kto jest asem i dlaczego.
4. Od kogo będzie zależała atmosfera w szkole i klasie – rozmowa kierowana z wykorzystaniem rad dla uczniów klasy II – s.11
5. Wspólne śpiewanie piosenki „Kolorowe kredki” s.16

II. Temat: Tekst M. Pawlusiewicz „Wrześniowa sobota” – ćwiczenia na zrozumienie tekstu – s. 13-14

III. Temat: Praca w ćwiczeniach – ćw. 1s.13, ćw. 3,4,5 s.14-15

Zadanie domowe:
1. Naucz się czytać „Wrześniowa sobota” s.13
2. Wykonaj ćwiczenia nr 6 i 7 s.16 oraz ćw. 9 s.20