J. polski 9 stycznia 2021r. i zadana praca domowa

160

I. Temat: Kształcenie literackie i językowe – karty pracy.
1. Narrator, wyrazy potoczne a słownictwo używane w sytuacjach oficjalnych, wyrazy bliskoznaczne. Rzeczownik (rzeczowniki własne i pospolite: przypadek, liczba, rodzaj: rzeczowniki niemające liczby mnogiej lub liczby pojedynczej).
2. Ćw. 1-15 str. 34-40 (karty pracy)

II. Temat: Despotyczny przyimek. Rozszerzamy wiadomości o przyimkach.
1. Ćw. 1/89-90 ustnie, 5/94, 6/95
2. Kahoot – przyimki.

III. Temat: Gra edukacyjna – części mowy (rzeczownik, przymiotnik, czasownik).

Praca domowa…
1. Ćw. 4/93-94 (ćwiczenia)
2. Ćw. 6/36 (karty pracy)