J. polski, 9 października i zadana praca domowa…

112

I. Temat: Troska i dbanie o innych.
1. O kogo powinniśmy się troszczyć (zadbać)?
2. Cechy charakteryzujące opiekuna osoby starszej/niepełnosprawnej.
3. Co jest tematem opowiadania „Spotkanie z niewidomą koleżanką”
– str. 55 – 61

II. Temat: Piszemy życzenia.
1. Prywatna i oficjalna oraz ustna i pisemna forma życzeń.
2. Ćwiczenia w pisaniu życzeń na różne okazje.
3. Ćw. str. 62-65

Praca domowa.
1. Dla wszystkich: Napisz życzenia ćw. 8/66 (w ćwiczeniach)
2. Dla chętnych: ćw. 7/58 (na kartkach)