J. polski, 8 maja i zadana praca domowa…

82
  1. Temat: Tydzień ze sławnymi Polakami – Mikołaj Kopernik i Marek Kamiński.
  2. Stopniowanie przymiotników.
  3. Powtórzenie wiadomości z pisowni „nie” z różnymi częściami mowy.
  4. Zaproszenie.
  5. Ćw. w kartach pracy (ćw. str. 68-75)
  6. Mikołaj Kopernik i Marek Kamiński – youtube.

II. Temat: Rozmowa o ocenach na koniec roku.

Zadana praca domowa…

1. Na podstawie fotografii ułóż zaproszenie skierowane do koleżanek i kolegów z klasy (ćw. 19/76 – karty pracy).