J. polski 6 marca 2021

136

I. Temat: Wypowiedź pisemna – dziennik.
1. Zasady pisania dziennika oraz jakie cechy zapisu muszą się w nim pojawić.
2. Ćw. 12/48, 14/49, 15/50 – karty pracy.

II. Temat: Formy osobowe czasownika.
1. Bezokolicznik, czasy, osoby, liczby, rodzaje.
2. Ćw. str.133, 1,2/134, str.135, 3,/136

Praca domowa
1. Ćw. 17/51 (karta pracy)