j. polski, 6 listopada

139

I. Temat: Klasowa akademia z okazji dnia 11 listopada.
1. Przygotowanie do części artystycznej.
2. Występ😊

II. Temat: Tęsknota za krajem i miłość do ojczyzny.
1. Opracowanie wiersza Juliusza Słowackiego „W pamiętniku Zofii Bobrówny”- s. 147 – 150
2. Najważniejsze informacje o autorze Juliuszu Słowackim – str. 152
3. Zdrobnienia i ich zastosowanie – str.. 151

Praca domowa…
1. Nauczyć się na pamięć „W pamiętniku Zofii Bobrówny” – str. 149 (czas na zaliczenie do 27 listopada).
2. Dla chętnych: Napisz w imieniu Zosi pozdrowienia dla Juliusza Słowackiego z pobytu w ojczyźnie. (35 słów) – na kartce.