J. polski 5 marca

100

J. polski, 5 marca, kl. VIIb

I. Temat: Rozbiór logiczny zdania.
Rozbiór logiczny zdania polega na wyodrębnieniu w zdaniu pojedynczym jego części: podmiotu i orzeczenia oraz przydawek, dopełnień i okoliczników.

1. Zapis wykresów do zeszytu.
2. Ćwiczenia w rysowaniu wykresów zdań.
3. Kahoot – części zdania…

Praca domowa…
1. Utwórz wykres zdań w zeszycie.
a) Wczoraj wieczorem mama bardzo długo usypiała małą Zosię.
b) Rozbiegany Michał długo nie mógł się uspokoić.
c) Mała dziewczynka powoli spaceruje po parku.

2. Na następnych zajęciach odbędzie się krótki sprawdzian z rozbioru logicznego zdania – przygotowanie do sprawdzianu odbyło się na zajęciach:)

ps: do powtórzenia zdania i ich wykresy zapisane w zeszycie:)

Z pozdrowieniami,

Dominika