J. polski 5 marca

79

I. Temat: Odmiana czasowników przez osoby liczby pojedynczej i mnogiej.
1. Ćw. od strony 76 do 81

II. Temat: Przygody, przygody, przygody…
1. Wspólne odczytanie historii „Rekin” str. 107 – oraz odpowiadanie na pytania do tekstu – str. 108

Praca domowa…
1. Ułóż zdania z wyrazami z ramki i zapisz je w zeszycie – ćw. 1 str. 109
2. Przygotuj się do dyktanda str. 109