J. polski, 5 lutego

91

Sprawdzanie pracy domowej:
1. Tekst zawierający neologizmy, nowomowę.
2. Ćw. 3/161

I. Temat: Świat wokół nas – dbamy o nasze środowisko – ciąg dalszy.
1. Czy troska o środowisko naturalne jest troską o człowieka?
2. W jaki sposób można dbać o otoczenie?
3. W jaki sposób można wyeliminować plastik z naszego życia?
4. Ćw. str. 159-165

II. Temat: Jak zapisywać i czytać liczebniki złożone?
1. Ćwiczenia poprawnej pisowni liczebników złożonych głównych i porządkowych. – ćw. str. 166-168 – ćw. 1 (s.168)

Praca domowa…
1. Dla chętnych: Zaprojektuj plakat: „STOP plastikowi” – czas do oddania to 26.02.:)