J. polski, 5 grudnia i zadana praca domowa…

188

I. Temat: Uczmy się współczucia.
1. „Przyjaźń jest piękna” – zapoznanie się z tekstem i udzielenie odpowiedzi na pytania do niego? – podręcznik s. 54-55
2. Określenia prawdziwej przyjaźni. str. 56
3. Znane polskie przysłowia o przyjaźni. str. 56

II. Temat: Zasady pisowni wielką literą – powtórzenie.
1. Ćw. str. 40-41
2. Ćw. 1/42, 2/43

III. Temat: Rzeczownik – przypomnienie wiadomości.

1. Ćw. str. 44, ,45, 46

2. Losowanie mikołajkowe – prezenty będą rozdawane 19 grudnia:)

Zadana praca domowa…
1. Rozwiąż cztery zadania na learningapps.org/
2. Ćw. 2,3/47