j. polski, 4 grudnia

139

I. Temat: Jan Kochanowski i jego fraszki.

1. Kim był Jan Kochanowski?
2. Opracowanie fragmentu powieści J. Porazińskiej „Lipy kwitną” – str. 112
3. Dlaczego Kochanowski był szczęśliwy w Czarnolesie?

4. Co to jest fraszka?
5. Omówienie fraszek: „Na lipę”

i „Na dom w Czarnolesie”

II. Temat: 4 grudnia – Święto Barbórki – patronki górników.

1. Kim była Barbórka?
2. Znaczenie zawodu górnika.
3. Galowy ubiór górnika i jego symboliczne znaczenie.

III. Temat: Klasowe Mikołajki?
1. Rozdawanie prezentów.
2. Kahoot – „Jak dużo wiemy o sobie nawzajem?”
3. Historia Świętego Mikołaja.

Praca domowa dla chętnych – ćw. 6/110