j. polski, 29 stycznia

97

I. Temat: Świat baśni i bajek.
1. Opracowanie baśni „Śpiąca królewna” str. 116-117
a) plan wydarzeń

2. Różnica między bajką a baśnią.

3. Odmiana rzeczownika baśń (jak również szkoła, książka, pani) w liczbie pojedynczej i mnogiej (przez przypadki). Zwrócenie uwagi na różnice w ich zakończeniach podczas odmiany.

II. Temat: Co wiemy o czasowniku?
Krótkie przypomnienie wiadomości o czasowniku😊(odmiana czasownika przez osoby, liczby, czasy i rodzaje oraz forma osobowa i bezosobowa czasownika – mowa o bezokoliczniku).
1. Ćw. str. 47 – 53

III. Temat: Pisownie „nie” z czasownikami.
1. Ćw. 54
2. Nagroda za dobrą pracę na lekcji: Kahoot – czasownik i jak dużo wiemy o Polsce😊

Praca domowa…
1. Ćw. 3 i 4 str. 55
2. Dla chętnych: ćw. 11/118 – Ułóż własną baśń – pamiętaj o użyciu odpowiedniego słownictwa, które ją wyróżniają spośród innych treści (ramka pod ćwiczeniem).

Z pozdrowieniami,

Dominika K.