J. polski 28 listopada i zadana praca domowa…

228

I. Temat: Czas na „ż” – ciąg dalszy – posumowanie wiadomości o zasadach pisowni wyrazów z „rz” i „ż”.

1. Ćw. 3/87, 5/88 + karty pracy = ćw. 12/22, 13,14,15/23, 16,17,18/24

II. Temat: Wypowiedź pisemna – dialog.
1. Karty pracy – ćw. 19/24, 20/25

2. Kahoot – “moje ulubione” związki frazeologiczne.

Praca domowa…
1. Ćw. 21/25 – karty pracy…