J. polski 26 marca

69

I. Temat: „Piszemy listy” – ciąg dalszy.
1. Ćw. 1/190, 2,3,4/191

II. Temat: Powtórzenie wiadomości celem przygotowania do sprawdzianu.

1. Pisma użytkowe – ćw. 1/230, 2,3/231-232, (ćw.2/234)
2. Odmiana nietypowych rzeczowników.
3. Czytanie ze zrozumieniem – karty pracy😊- tylko ćw. 1/34-35 (c.d. za tydzień)
4. Części mowy.
5. Daty – umiejętność słownego ich zapisywania.

Praca domowa dla chętnych – ćw. 6/192 (na kartce)