J. polski – 24 kwietnia

134

I. Temat:  Z czasownikiem za pan brat:)

  1. Ćwiczenia w kartach pracy: b/54, 7/55, str. 56,57,58 i 59 (bez ćwiczenia 17)

II. Temat: Ćwiczenia na rozumienie tekstu – “Ziemniaki”

  1. Wspólne czytanie tekstu D. Góreckiej “Ziemniaki” – odpowiedzi na pytania do tekstu.

– umiejętność wyszukiwania szczegółowych informacji w tekście.

Pozdrawiam,

Dominika