J. polski 25 września i zadana praca domowa

129

I. Temat: W jakim celu prowadzi się dziennik?
1. Przeżycia Kingi podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych – na postawie tekstu „Dziennik Kingi” s. 28-29
2. Poprawne zapisywanie dat.
3. Znaczenia słowa dziennik, w jakim celu się go prowadzi i co zawiera nagłówek?
4. Powtórzenie wiadomości o liczebniku (kahoot😊)

II. Temat: Podziękowanie – forma wdzięczności.
1. Elementy podziękowania.
2. Ćwiczenia w pisaniu podziękowania.
3. Ćwiczenia s. 27-36

Praca domowa.
1. Wybrać trzy dowolne dni z tygodnia i zredagować je w formie trzech zapisów do swojego dziennika ( zasady pisania dziennika zostały omówione na zajęciach😊)
2. Praca dla chętnych: „ Podziękowanie dla rodziców” – za co im jestem wdzięczny/na?

Z pozdrowieniami,
Dominika