j. polski, 23 stycznia i zadana praca domowa…

154

I. Temat: Test.
1. Przygotowanie do testu poprzez powtórzenie wiadomości.
– Rodzaje i gatunki literackie.
2. Narracja może być w pierwszej lub trzeciej osobie…
3. Nastrój opowieści może być: żartobliwy, podniosły, poważny, budzący przerażenie
4. Stosunek narratora do bohatera (tzn. jak się o nim zwraca) może być:
krytyczny, przyjazny, wrogi, ironiczny.
5. Co to jest strofa i gdzie ona najczęściej występuje?
6. Środki artystyczne stosowane w utworach: epitet, porównanie, przenośnia, onomatopeja – przykłady.
7. Porównania: Pracowity jak? Chudy jak? Czerwony jak? Blady(biały) jak?
8. Mowa zależna i niezależna – tłumaczenie na podstawie przykładów.
9. Reguły pisowni rz.
10. Odmiana przez przypadki i liczby.
11. Związki frazeologiczne: drżeć jak osika, dać drapaka, mieć duszę na ramieniu, strachem podszyty.
12. Rodzaje wypowiedzeń: równoważnik zdania, pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte, złożone – tabelka wklejona do zeszytu.
13. Definicja wyrażenia.

II. Temat: Tworzenie przymiotników od rzeczowników, czasowników i przymiotników.
1. Ćw. 1,2/106-107, 3(ustnie), 4/108, 5/109

Praca domowa…

-Wykonać dwa zadania na learningApps.org dotyczące przymiotnika.