J. polski, 20 marca i zadana praca domowa…

136

I. Temat: Charakterystyka postaci – podsumowanie.
1. Przypomnienie „żelaznych zasad” w pisaniu charakterystyki.
2. Poprawa pracy własnej.

II. Temat: „Nie” z różnymi częściami mowy.
1. str. 138 – 140
2. Ćwiczenia w grupach na kahoot😊.

III. Temat: Określanie osoby, liczby, czasu czasownika – praca w grupach.

Praca domowa…

  1. Na podstawie “żelaznych zasad” (strony A4 przekazane przez nauczyciela) napisz charakterystykę swojego przyjaciela.
  2. Wykonaj 3 zadania na learning.apps (nie z różnymi częściami mowy).