J. polski 20 lutego i zadana praca domowa…

147

I. Temat: Kapryśny liczebnik – ciąg dalszy.
1. Sprawdzian z klasyfikacji liczebnika.
2. Ćwiczenia str. 119,121, 122 (bez ćw.2), 124

II. Temat: Kształcenie językowe. Zapisywanie dat.
1. Przyimek i wyrażenie przyimkowe – powtórzenie.
– ćw. 7,8/46, 9,10/47, 11/48, 13/49 (karty pracy).
– kahoot – liczebnik

Zadana praca domowa…
1. Ćw. 1/125, 2/126 (w ćwiczeniach)